2 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Koordynatora Służb Specjalnych na temat nieprawidłowości w działaniach służb specjalnych podejmowanych wobec pana Mariana Banasia (obecnie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli) od 2015 r. do chwili obecnej.