3 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie zobowiązania Rady Ministrów do ogłoszenia stanu klęski żywiołowej