Posiedzenie Sejmu w dniu 22 lipca 2020 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia