1 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Pierwsze czytanie poselskiego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A., podmiotów oferujących papiery wartościowe członków Grupy Kapitałowej GetBack S.A. oraz firm audytorskich badających sprawozdania podmiotów wchodzących w skład Grupy Kapitałowej GetBack S.A.