Posiedzenie Sejmu w dniu 27 maja 2020 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia