13 Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich -5-minutowe oświadczenia w imieniu klubów i koła* - sprawozdawca poseł