Posiedzenie Sejmu w dniu 30 kwietnia 2020 r.

Porządek obrad: