7 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Ministra Finansów w sprawie przymusowej restrukturyzacji Podkarpackiego Banku Spółdzielczego i działań KNF.