5 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat wyprowadzenia znaczącej kwoty pieniędzy z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz niewłaściwego sprawowania nadzoru nad tą służbą.