3 Rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informacja Prezesa Rady Ministrów w sprawie możliwych nadużyć w dysponowaniu środkami pochodzącymi z funduszu operacyjnego Centralnego Biura Antykorupcyjnego, a także działań, jakie zostały podjęte w wyniku wykrycia ewentualnych nieprawidłowości, w szczególności udzielenia odpowiedzi czy rzeczywiście została złożona oraz nieprzyjęta dymisja szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego.