10 Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty.