28 Sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o lotach z najważniejszymi osobami w państwie.