2 Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r..