Posiedzenie Sejmu w dniu 30 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad: