Posiedzenie Sejmu w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Porządek obrad: