Posiedzenie Sejmu w dniu 31 lipca 2019 r.

Porządek obrad: