4 Sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej: - o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, - o senackich projektach ustaw o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego.