18 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Henryka Kowalczyka.