Debata nr 50 w dniu 19 lipca 2019 r.

Przebieg debaty:

Punkty porządku dziennego: