Posiedzenie Sejmu w dniu 19 lipca 2019 r.

Porządek obrad: