Posiedzenie Sejmu w dniu 18 lipca 2019 r.

Porządek obrad: