Posiedzenie Sejmu w dniu 17 lipca 2019 r.

Porządek obrad: