31 Sprawozdanie z działalności Najwyższej Izby Kontroli w 2018 roku wraz z opinią Komisji do Spraw Kontroli Państwowej (druk 3515).