Posiedzenie Sejmu w dniu 4 lipca 2019 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia