Posiedzenie Sejmu w dniu 3 lipca 2019 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia