Posiedzenie Sejmu w dniu 13 czerwca 2019 r.

Porządek obrad: