Posiedzenie Sejmu w dniu 12 czerwca 2019 r.

Porządek obrad: