28 Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.