Posiedzenie Sejmu w dniu 15 maja 2019 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia