39 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Polskiej Agencji Geologicznej.