36 Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra edukacji narodowej Anny Zalewskiej.