17 Informacja Rady Ministrów o sytuacji osób starszych w Polsce za rok 2017 wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Senioralnej.