Posiedzenie Sejmu w dniu 25 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad: