Debata nr 3 w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Przebieg debaty:

Punkty porządku dziennego: