Posiedzenie Sejmu w dniu 12 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad: