Posiedzenie Sejmu w dniu 14 stycznia 2016 r.

Porządek obrad: