Posiedzenie Sejmu w dniu 3 kwietnia 2019 r.

Porządek obrad:

Dni posiedzenia