32 Pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.