17 Informacja ministra spraw zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2019 roku.