Debata nr 27 w dniu 15 marca 2019 r.

Przebieg debaty:

Punkty porządku dziennego: