7 Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskich projektach ustaw o: - zmianie ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, - zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim, - zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne.