63 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały upamiętniającej mecenasa Jana Olszewskiego - Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej.