49 Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o poselskim projekcie uchwały w sprawie uczczenia Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski".