43 Sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane.