16 Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.