Posiedzenie Sejmu w dniu 20 lutego 2019 r.

Porządek obrad: