Debata nr 3 w dniu 31 stycznia 2019 r.

Przebieg debaty:

Punkty porządku dziennego: