Debata nr 29 w dniu 30 stycznia 2019 r.

Przebieg debaty: