Posiedzenie Sejmu w dniu 30 stycznia 2019 r.

Porządek obrad: