19 Przedstawiony przez Prezydium Sejmu projekt uchwały w sprawie upamiętnienia prezydenta Thomasa Woodrowa Wilsona.